Sbírka pro Janu

09.07.2023

Zdroj obrázku: Pixabay

Vybráno Kč ze

Pojďme společně pomoci Janě, která si vytrpěla více jak 30 let trvající velmi brutální domácí násilí.

Jana už má část svého boje za sebou. Její bývalý manžel byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a současně mu byla uložena povinnost uhradit Janě odškodnění ve výši 100.000 Kč. To však Honza nesplnil a svůj dům, jakožto jediný hodnotný majetek, převedl těsně před koncem trestního řízení na osobu v rámci rodiny.

Jana tak musí v nejbližší době prostřednictvím soudu napadnout tuto smlouvu o převodu vlastnického práva, aby vůbec měla možnost své odškodnění získat.

Dále chceme Janě pomoci, aby získala opravdu odpovídající odškodnění za to, co vše jí Honza v průběhu manželství prováděl. Odškodnění je v současné době vyčísleno na cca 900.000 Kč za všechna zranění a utrpení.

Aby však Jana mohla toto odškodnění úspěšně žalovat, musí si zajistit aktualizované znalecké posudky z oboru psychiatrie a chirurgie. Tyto posudky jsou pak velmi drahé (odhadujeme min. 70.000 Kč). K tomu je také potřeba uhradit spoustu dalších výloh spojených jak s žalobou na přiznání majetkové a nemajetkové újmy, tak na určení vlastnictví k výše zmíněnému domu, ale i s podáním exekuce.

Jana si vytrpěla neskutečná zvěrstva a ráda by začala v 50 letech žít normální a spokojený život. K tomu jí můžeme společně pomoci.

Příspěvek bude sloužit na úhradu znaleckých posudků a výdaje spojené s podáním žaloby na určení vlastnického práva k domu, žaloby na přiznání majetkové a nemajetkové újmy a exekuční řízení proti bývalému manželovi.

Příspěvek pro Janu

Tato sbírka byla na žádost klientky dne 15. 12. 2023 ukončena. Vybrané peněžní prostředky byly použity na úhradu právních služeb. Děkujeme, že jste pomohli!

Seznam dárců

27. 11. 2023

500 Kč

11. 10. 2023

338 Kč

26. 9. 2023

500 Kč

25. 9. 2023

300 Kč

12. 9. 2023

777 Kč

1. 9. 2023

4.335 Kč

17. 7. 2023

300 Kč

17. 7. 2023

300 Kč

17. 7. 2023

200 Kč

17. 7. 2023

350 Kč

17. 7. 2023

1.000 Kč

10. 7. 2023

300 Kč

10. 7. 2023

100 Kč

10. 7. 2023

300 Kč

9. 7. 2023

500 Kč

9. 7. 2023

100 Kč

9. 7. 2023

500 Kč

Pro Janu jsme již zajistili

  • úspěšné trestní řízení s odsuzujícím rozsudkem
  • psychologickou pomoc po trestním řízení
  • právní poradenství v navazujících sporech za účelem získání odškodnění

Celkem byla zdarma poskytnuta pomoc v součtu 20 hodin práce.

Stav sbírky byl aktualizován dne 27. 11. 2023 v 10:39.

Tato veřejná sbírka je osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy.