Mirek svůj boj vyhrál

19.05.2024

Zdroj obrázku: Pixabay

Trvalo to přes 3 roky, ale konečně je vše za námi.

Mirek je 75 letý muž, otec dvou dospělých dcer. Celý život velmi tvrdě pracoval, aby mohl své rodině dát vše, co potřebuje. Co ale musí na stará kolena řešit by nečekal ani v tom nejčernějším snu… Manželka jej křivě obvinila z týrání a znásilnění.

Celý původní příběh Mirka si můžete přečíst zde.

Mirek se na jednoho ze s námi spolupracujících advokátů obrátil s žádostí o pomoc již před 3 lety. Na začátku si vůbec neuvědomoval, v jak obrovském problému se ve svém důchodovém věku nachází. Bylo to krátce poté, co byl vykázán ze společného obydlí a bylo mu doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání.

Mirek doufal, že přečká pár dní u kamarádů, pak se vrátí domů a vše bude zase normální. Ale nebylo...

Advokát již v počátku řízení moc nevěřil, že by byla možnost Mirka obvinění zprostit, ale předal celou věc své koncipientce, Mgr. Otavové. Ta Mirkovi věřila, že by toho, co je mu kladeno za vinu, nebyl schopen. A započala mravenčí práce na zajišťování důkazů, které musely spolehlivě vyvrátit všechna obvinění.

Zároveň pomohla Mirkovi zajistit terapie a taktéž ho namotivovala, aby manželství se Zdenou ukončil.

Zdena však každý týden přicházela s novými a novými obviněními, ovlivňovala svědky, policisty, psala dlouhé slohy soudcům, státním zástupcům i soudním znalcům.

Během trestního řízení měl Mirek mnohokrát chuť to všechno vzdát. V jeho letech to pro něj vše bylo velmi psychicky, ale i fyzicky náročné. Bohužel málokdo mu věřil, že se mu podaří obhájit, že své manželce nic neprovedl.

Spisový materiál byl velmi obsáhlý, vyslechnuto bylo i velké množství svědků. Největší roli pak hrály znalecké posudky a lékařské zprávy obou aktérů. Výhradně na základě tvrzení manželky a bez dalšího hlubšího zkoumání totiž soudní znalec označil Mirka za těžce závislého alkoholika.

Manželka totiž udávala, že neměl problém vypít 15 dvanáctistupňových piv a 1-2 litry tvrdého alkoholu denně. Jenže to absolutně odporovalo Mirkovým zdravotním výsledkům, jelikož byl na svůj věk zdravý jako řípa, jeho jaterní testy byly v naprosté normě, a taktéž byl schopen i velmi intenzivně sportovat.

Bylo tedy nezbytné všemožnými vyšetřeními, odbornou literaturou, ale i ukázkou fyzické a mentální zdatnosti dokázat soudu, že Mirek opravdu nepije alkohol, a pokud by ho užíval v takovém množství, jak manželka tvrdila, byl by již dávno po smrti.

Když se tímto podařilo zcela jednoznačně zpochybnit její tvrzení v oblasti alkoholu, započalo zpochybňování i jejích dalších tvrzení o násilí. Ač Zdena udávala více jak 30 let trvající domácí násilí a znásilnění s pokusem o vraždu, ve znaleckém posudku na její osobu se neprojevil jediný náznak prožitého traumatu. Ba naopak se u Zdeny velmi intenzivně projevilo, jak moc je závislá na majetkových hodnotách.

To ostatně pravidelně ukazovala i v rámci rozvodového řízení, kdy se s "tyranem, který jí několikrát málem zabil..." odmítala zuby nehty rozvést, protože odmítala myšlenku, že by si společné jmění manželů museli rozdělit.

Od trestního oznámení po první hlavní líčení uplynul 1 rok. Následně probíhala hlavní líčení před okresním soudem, poté také odvolací řízení. Celkem si trestní řízení vyžádalo rok a třičtvrtě Mirkova života.

Mirek byl nakonec zproštěn všech obvinění, neboť nebylo prokázáno, že by se stal skutek, pro nějž byl stíhán.

Tím to ale neskončilo. Zdena dále sveřepě odmítala rozvod, navíc se začala Mirkovi mstít. Pravidelně ho bila, ponižovala, brala mu věci. Pokud se odvážil si přivolat na pomoc policii, tato se odmítla věcí zabývat. Zdena také nebyla ochotná se domluvit na majetkovém vypořádání a odmítala, že by spolu nežili v jedné domácnosti.

Po několikátém útoku se Mirek rozhodl, že podá trestní oznámení, které mimo jiné směřovalo i vůči křivému obvinění ze strany manželky. Policie i státní zástupci však opakovaně odmítli danou věc řešit. Proto Mirek za dopomoci organizace Věřím ti podal na postup těchto orgánů také ústavní stížnost, jejíž výsledek prozatím není znám.

Když už konečně Mirek získal i rozsudek o rozvodu, chtěl se opakovaně smírně dohodnout na vypořádání majetku, protože už neměl sílu na další hádky a chtěl si již v klidu užít důchodu. Zdena však i v tomto momentě odmítala spolupracovat. Dohady o vypořádání majetku pak trvaly dalších 9 měsíců.

Dnes má již Mirek vše úspěšně za sebou. Celé řízení jej stálo 3 roky života.

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od své bývalé ženy, neměl nárok na bezplatnou právní pomoc, jej celé řízení přišlo na téměř 200.000 Kč. Ze strany Ministerstva spravedlnosti dostal nazpět necelou polovinu. Část nákladů (cca 25.000 Kč) byla pokryta z naší sbírky, kam se řada z Vás zapojila, za což všem dárcům vřele děkujeme! Zbytek zvládl díky dopomoci své dcery a z vlastních úspor.

Za celým tým Věřím ti Mirkovi přejeme, aby již našel svůj vytoužený klid, aby všechny další dny byly natolik hezké, že mu pomůžou na tuto temnou část života co nejdříve zapomenout, aby si mohl užívat života tak, jak si vždycky přál!

Mirku, jste náš velký hrdina!

Sbírka pro Mirka

Pojďme společně pomoci Mirkovi, který je obětí křivého obvinění z domácího násilí a znásilnění.